Marka

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden Ayırt Etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Bir ürünün, bir şeyin tanınması ya da bilinmesidir. Ürün ya da şey biliniyorsa markadır.

Etrafımızda gördüğümüz her şey bir markadır.

Marka oluştururken şunlara dikkat edilmelidir:

  • Kolay okunabilmeli,
  • Ayırt edici özelliği bulunmalı,
  • Kolayca taklit edilememeli,
  • Okunuşu kulağa hoş gelmeli,
  • Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı,
  • İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı,
  • Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı.